Bibliotečki sektor: +382 20 648 715

Administracija: +382 20 648 724

Faks: +382 20 648 724

Email: biblio@t-com.me

Lokacija: Radosava Burića 9, Podgorica

Matični broj: 02469553

Žiro račun: 550-7338-88

Podgorička banka Societe Generale Group

Devizni račun: 907-55001-17
(partija 00-519-0000054.9)

Radno vrijeme:
pon–pet, 07:00–15:00
čet, 07:00 – 17:00 (bibliotečko odjeljenje)