Usluge

Za svoje čitaoce iz Podgorice Biblioteka organizuje kućnu dostavu knjiga posebnim vozilom dok se ostalima knjige šalju redovnim poštanskim sistemom koji je za sve korisnike besplatan.Knjige putuju u specijalnoj ambalaži sa poznatim cekogramima koji se nalaze u providnim džepićima sa prednje strane ambalaže. Sa jedne strane plastificiranog kartončića ispisana je adresa primaoca a sa druge, - adresa Biblioteke tako da čitalac koji primi knjigu i pročita je, jednostavno okrene cekogram i knjiga poštom putuje nazad. Svi servisi su potpuno besplatni. Dovoljno je da se telefonom, redovnom poštom ili elektronskim putem naruči željeni naslov I naši knjižničari će ga pripremiti za neposrednu dostavu Ili poštansku isporuku čitaocu koji ga je zatražio. Ove servise Biblioteka obavlja redovno, u sedmičnim ciklusima.

Back to top