Djelatnosti i resursi

Djelatnost Biblioteke je:

  1. nabavka, skladištenje, sortiranje, klasifikacija, katalogizacija, čuvanje i ustupanje knjiga štampanih na Brajevom pismu i u drugim tehnikama, dostupnim čitaocima oštećenog vida;
  2. izdavanje knjiga na Brajevom pismu i transponovanje knjiga sa crnog tiska u zvučne i elektronske knjige;
  3. izdavanje časopisa za lica oštećenog vida;
  4. organizovanje čitaonice;
  5. organizovanje promocija knjiga, književnih večeri, tribina, okruglih stolova i drugih kulturnih skupova;
  6. drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Sredstva za ostvarivanje djelatnosti Biblioteke obezbjeđuju se iz sledećih izvora:

  1. budžeta Republike;
  2. sopstvenih prihoda;
  3. donacija;

drugih izvora u skladu sa zakonom.

Back to top