srijeda, 09 oktobar 2019 06:34

Predate projektne aplikacije za Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2020.godinu

Bibliioteka je pripremila i dostavila dvije projektne aplikacije na Konkurs  za Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara  za 2020.godinu. Prethodno je Ministarstvu kulture dostavljen izvještaj i prateća finansijska dokumetacija o realizaciji programa u 2019. godini .

Back to top