Četvrtak, 22 Februar 2018

Status

Biblioteka ima status Javne Ustanove čiji je osnivač Vlada Crne Gore. Sredstva za rad osiguravaju se iz Državnog budžeta. Biblioteka pripada dijelu pokretne kulturne baštine Crne Gore. Upravni organ je Savjet Biblioteke. U sastav Savjeta ulaze dva predstavnika stručne i naučne javnosti, dva predstavnika zaposlenih i jedan predstavnik Saveza slijepih. Savjet Biblioteke radi u skladu sa Poslovnikom o radu Savjeta. Bibliotekom rukovodi Direktor, kojeg na predlog Ministarstva kulture, imenuje i razrješava Vlada, kao osnivač Ustanove. Direktor je odgovoran Savjetu Biblioteke, te Ministarstvu kulture i Vladi.

Istorijski pregled

Prve knjige na Brajevom pismu pojavile su se na prostoru Crne Gore sredinom prošlog stoljeća, kada je u Perastu a potom u Risnu osnovana škola za djecu sa oštećenim vidom. I danas se prepričavaju anegdote o velikoj ljubavi i privrženosti đaka te škole koji su u internatskim sobama zajedno čitali sa velikom posvećenošću i predanošću.

Opširnije...

O bibliotekama uopšte

Biblioteke, kao institucije kulture, imaju izuzetnu ulogu i značaj za kulturni razvoj društva i predstavljaju visoki civilizacijski standard zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva svake države.

Opširnije...

Djelatnosti i resursi

Djelatnost Biblioteke je:

  1. nabavka, skladištenje, sortiranje, klasifikacija, katalogizacija, čuvanje i ustupanje knjiga štampanih na Brajevom pismu i u drugim tehnikama, dostupnim čitaocima oštećenog vida;
  2. izdavanje knjiga na Brajevom pismu i transponovanje knjiga sa crnog tiska u zvučne i elektronske knjige;
  3. izdavanje časopisa za lica oštećenog vida;
  4. organizovanje čitaonice;
  5. organizovanje promocija knjiga, književnih večeri, tribina, okruglih stolova i drugih kulturnih skupova;
  6. drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Opširnije...

Usluge

Za svoje čitaoce iz Podgorice Biblioteka organizuje kućnu dostavu knjiga posebnim vozilom dok se ostalima knjige šalju redovnim poštanskim sistemom koji je za sve korisnike besplatan.Knjige putuju u specijalnoj ambalaži sa poznatim cekogramima koji se nalaze u providnim džepićima sa prednje strane ambalaže. Sa jedne strane plastificiranog kartončića ispisana je adresa primaoca a sa druge, - adresa Biblioteke tako da čitalac koji primi knjigu i pročita je, jednostavno okrene cekogram i knjiga poštom putuje nazad. Svi servisi su potpuno besplatni. Dovoljno je da se telefonom, redovnom poštom ili elektronskim putem naruči željeni naslov I naši knjižničari će ga pripremiti za neposrednu dostavu Ili poštansku isporuku čitaocu koji ga je zatražio. Ove servise Biblioteka obavlja redovno, u sedmičnim ciklusima.

Organizacione cjeline i sistem rada

Biblioteka se nalazi u Podgorici, Glavnom gradu Crne Gore, gdje inače živi blizu 30% ukupnog broja lica bez vida. Smještena je u Ulici Radosava Burića 9 na površini od 360 metara kvadratnih. Ima sedam radnika, raspoređenih u dva sektora: sektor opštih poslova i Bibliotečki sektor.

Opširnije...

Nema slika
Nema slika
Nema slika
Nema slika
Nema slika
Nema slika
Biblioteka za slijepe Crne Gore

Radosava Burića 9

81 000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt telefoni

Bibliotečki sektor:
+382 20 648 715

 Administracija:
+382 20 648 724

 Faks:
+382 20 648 724

Matični broj: 02469553

Žiro račun: 550-7338-88

Podgorička banka Societe Generale Group

Devizni račun: 907-55001-17  
(partija 00-519-0000054.9)

Podgorička banka Societe Generale Group

Radno vrijeme: pon–pet, 08:00–16:00

www.bzscg.net

 

Bibliotečki sektor:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Administracija:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.